nad wyraz

nad wyraz
nad wyraz {{/stl_13}}{{stl_8}}przysł. {{/stl_8}}{{stl_7}}'bardzo, niezwykle, niewypowiedzianie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Było nad wyraz przyjemnie. Nad wyraz dojrzała odpowiedź. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • nad wyraz — → wyraz …   Słownik języka polskiego

  • wyraz — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. wyrazzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ciąg głosek lub liter stanowiący względnie samodzielny element języka, któremu przyporządkowane są określone znaczenie i funkcja …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyraz — m IV, D. u, Ms. wyrazzie; lm M. y 1. «znak językowy nazywający jednostkowy przedmiot materialny lub klasę jednorodnych przedmiotów materialnych, treści psychiczne, czynności, stany, cechy, wyrażający relacje między elementami rzeczywistości lub… …   Słownik języka polskiego

  • nad — «przyimek łączący się z rzeczownikami (lub wyrazami o funkcji rzeczownikowej) w narzędniku lub bierniku» 1. «tworzy wyrażenia lokalizujące coś powyżej jakiegoś przedmiotu lub wskazujące cel przestrzenny» Samolot leciał nad miastem. Lampa wisi nad …   Słownik języka polskiego

  • nad- — 1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne» a) «nadający znaczenie zmniejszenia albo zwiększenia zasobu czegoś, np. nadpić; naddać, nadłożyć, nadmurować, nadsypać» b) «oznaczający fazę początkową tego, co oznacza czasownik podstawowy, np.… …   Słownik języka polskiego

  • wytoczyć — 1. Wytoczyć ciężkie działa, ciężką artylerię, armatę, armaty przeciwko komuś, czemuś «użyć w dyskusji bardzo poważnych, niepodważalnych argumentów, często takich, które bezpośrednio dotykają rozmówcę»: (...) wytoczył ciężkie działa nad wyraz… …   Słownik frazeologiczny

  • wytaczać — 1. Wytoczyć ciężkie działa, ciężką artylerię, armatę, armaty przeciwko komuś, czemuś «użyć w dyskusji bardzo poważnych, niepodważalnych argumentów, często takich, które bezpośrednio dotykają rozmówcę»: (...) wytoczył ciężkie działa nad wyraz… …   Słownik frazeologiczny

  • ultra- — {{/stl 13}}{{stl 7}} pierwszy człon w wyrazach złożonych wskazujący najwyższy poziom, krańcową postać tego, co oznacza drugi człon wyrazu; ponad, poza jakiś zakres; nadzwyczaj, nadmiernie, nad wyraz, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}ultradźwięki,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wielce — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} nieco podniośle: w wielkim (wysokim) stopniu; wysoce, ogromnie, nadzwyczaj, nad wyraz : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wielce uzdolniony, rozmowny. Wielce zmartwiony. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wilk morski — {{/stl 13}}{{stl 7}} doświadczony marynarz, żeglarz : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wiosłował z wrodzonym zapałem i odbijał od lądu szybko nad wyraz, szybciej, niż mógłby to uczynić najbardziej zawołany wilk morski. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”